การชำระเงินค่า antivirus software
เลือกอันที่ชอบ และเหมาะกับองค์กรของคุณ
Make your choice
ท่านสามารถเลือกชำระค่าไลเซ่นส์โปรแแกรม ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชำระโดยผ่านบัตรเครดิต

กรณีที่ท่านเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ท่านจะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ท่านต้องชำระเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ท่านสามารถเลือกชำระผ่าน PayPal หรือบัตรเครดิตวีซ่าที่ท่านมีได้ทันทีดังนี้ โดยไม่ชาร์จเพิ่ม

ชำระโดยผ่าน QR Code ระบบพร้อมเพย์

สแกน QR code ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จากทุกธนาคาร ทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอนต่ำเป็นพิเศษใส่จำนวนเงินชำระได้เลย เสร็จเรียบร้อยภายในไม่ถึงนาที โดยสแกนผ่านแอพธนาคารที่ท่านมี หรือผ่านไอดีพร้อมเพย์ 0-1055-35126-98-4 หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ 081 833 3737

ชำระโดยนำเข้าบัญชี

สำหรับห้างร้าน บริษัทต่างๆ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เพื่อนำส่งสรรพากรได้ตามระเบียบ โดยการนำเข้าบัญชีดังนี้


โดยที่อยู่สำหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท อมิเพลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
339/177 แกรนด์ คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0105535126984

เมื่อชำระเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาเมลแจ้งเราที่ เพื่อขอรับใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ในลำดับต่อไป