Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Endpoint Security Select

เวอร์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเน็ตเวอร์คที่ต้องการดูแลตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ ที่พร้อมมอนิเตอร์การแจ้งเตือนได้ตลอดเวลา การทำงานของ Kaspersky Endpoint Security Select นั้น จะเหมือนกับ Kaspersky Endpoint Security Cloud แต่ว่าเพิ่มในส่วนของ application control เข้ามาด้วย Kaspersky Endpoint Security Select สามารถจำกัดการใช้งานโปรแกรมบางอย่าง ที่ท่านกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้งาน หรือ ยกเว้นการสแกนโปรแกรมงานที่กำหนดไว้ ได้เช่นกัน Kaspersky Endpoint Security Select ใช้การบริหารจัดการจากส่วนกลาง ภายในเน็ตเวอร์คของท่าน เหมาะกับองค์กรทุกขนาด และต้องซื้อขั้นต่ำที่ 10 เครื่อง ติดตั้งได้กับพีซี และเครื่องเซอร์ฟเวอร์เท่านั้น และเป็นเวอร์ชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในยุคสมัยก่อนที่จะเข้าสู่คลาวด์

CLOUDSELECTADVANCED
On-premises Console
With Granular Setup
Simple and Intuitive
Cloud-based Console
Pre-configured Security
Profiles
Advanced Protection for
Workstations, File Servers
Device and Web Controls
Application Control
Security for Mobile
Mobile Device
Management
Mobile Application
Management*
Vulnerability and
Patch Management**
Encryption**Kaspersky Endpoint Security for Business

  • Cloud
  • Select (on-premises management)
  • Advanced (on-premises management)
  • มีส่วนลดพิเศษ

    กรณีที่ท่านเป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือย้ายค่ายจากยี่ห้ออื่นมาใช้ของเรา ก่อนหมดอายุที่เดิมอย่างน้อย 6 เดือน เรามีส่วนลดพิเศษให้ กรุณาติดต่อเรา พร้อมทั้งชื่อหน่วยงานของท่าน และเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งาน เพื่อขอทราบราคาพิเศษ