Avast for Business, Servers and PC

Avast Business Antivirus (เวอร์ชั่นออกใหม่ล่าสุด)

Avast ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ที่ต้องการใช้งานแบบอัตโนมัติเบ็ดเสร็จ เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีฝ่ายไอทีดูแล (unmanaged) และแบบสามารถควบคุมดูแลจากส่วนกลางได้ หากกิจการของท่านมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ หรืออยากดูแลด้วยตนเองทั้งหมด avast ก็มีให้เลือกใช้งานเช่นกัน (managed)

ข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Avast Business Antivirus, Avast Business Antivirus Pro และ Avast Business Antivirus Pro Plus นั้น จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการด้านข้อมูล ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการและเหมาะสมสำหรับกิจการของท่าน โดยยังคงคุณสมบัติหลักในการป้องกันไวรัส และมัลแวร์ต่างๆ ได้อย่างเหนียวแน่น และยังคงความง่ายในการใช้งานเช่นเดิม

สนใจแบบไหน ลองดาวน์โหลด ไปทดลองใช้งานก่อนได้ฟรี แล้วค่อยตัดสินใจซื้อกับเราทีหลังก็ได้ Avast ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวัง

Avast Business Antivirus
Avast Business Antivirus Managed / Unmanaged
Avast Business Antivirus Pro Managed
Avast Business Antivirus Pro Managed / Unmanaged
Avast Business Antivirus Pro Plus Managed
Avast Business Antivirus Pro Plus Managed / Unmanaged

ข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น

Avast Business Antivirus Pro Plus Managed and Unmanaged Features

ทุกเวอร์ชั่น สามารถใช้ได้กับระบบ Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 ทุกเครื่องต้องมีเมมโมรี่ขั้นต่ำ 256MB RAM